סדנה בת 2 מפגשים, 3 וחצי שעות כל מפגש (סה"כ 7 שעות)
– נתונים ופרמטרים משתנים כמשקפי בעיות בריאות ומחלות
– נתונים קבועים מולדים כמשקפי בעיות מולדות ונטיות גנטיות
– אפיונים לוויטליות וחיוניות מול פתולוגיות וחריגויות בידיים
– ציפורניים כחלון ואספקלריה לאיברי הגוף ולמערכות הפיסיולוגיות.
– משמעות קו בריאות בידיים
– החלשת קווים ושינויי צבע בכף היד