שאלות ותשובות בכירולוגיה

האם יש קשר בין אורך קו החיים לאורך החיים?

כן ולא. לקו החיים משמעויות רבות, בין היתר מתאר את מהלך חייו של האדם ונודעת חשיבות מכרעת לאיכות הקו (קטוע, כהה, חיוור) אך גם לאורכו. קו החיים משקף את התיחום בין "האני" לסביבה – את הגבול, במקביל משקף גם את קליטת המזון באמצעות מערכת העיכול שנועדה לתמוך ולחזק את הקונסטיטוציה הגופנית. מהלכו, רציפותו, צבעו ועומקו ישקפו את איכותה של מערכת העיכול – תקינות, בריאות ומטבוליזם. כדי לקבוע ולהבין מדוע הקו מקוטע או נעדר יש לבחון ביד פרמטרים נוספים בעייתיים או פתולוגיים שמעידים על בריאות לקויה, העדר הגדרה וגיבוש של "האני" או מעברי חיים המרמזים על קושי.
קו חיים הוא האבנט, חגורת המגן החובקת את "האני", בהיותו חלקי נפגם מערך ההגנה של הגוף והוא חשוף הרבה יותר להשפעות סביבה, לריצוי האחר אך גם כהחלשה אימונולוגית בשל חולשתה של מערכת העיכול.
נשלל הקשר בין אורך הקו לאורך החיים אך איכות הקו אכן תעיד על איכות החיים נפשית ופיסיולוגית.

מה מסמל יובש במרכז היד?

מרכז היד משויך אנטומית לסולרפלקסוס – לאזור הסרעפת ורום הבטן. מבחינה כירולוגית מסמל "השקע הרגשי" את מרכז האמוציות. אזור זה כמוהו כגומה המקיפה את העץ ומרווה אותו במי גשמים. כך האדם כעץ השדה במציאות רגשית עקרה, אכזבות לצד בדידות ישתקפו באזור זה כקילוף חוזר ויובש.  יובש = מטאפורה ליובש בחייו של האדם. על פי פרמטרים נוספים ביד נדע האם היובש מקורו במערכת יחסים אישית, בקריירה וכו'. היות ואזור זה משויך לחלקה האמצעי של מערכת העיכול אבין פיסיולוגית האם מדובר גם בקשיים "בעיכול".

מהי המשמעות של ידיים גדולות לעומת ידיים קטנות?

ניתן להשוות מטאפורית את הידיים למשטח/ שולחן עבודה. אזור החלק הכפי (ללא האצבעות) משקף את העיבוד, האחסנה, השיטתיות ואת עולם ההתייחסות ומבנה הטיפוס האישיותי (רציונלי מעשי מול רוחני למשל).
ידיים קטנות מתארות אדם אינטנסיבי, הן מעבדות מהר נתונים וחותרות לתוצאות מידיות – תהליך החשיבה והניתוח הינו מהיר, חד, קצר ותכליתי וגם ההגעה למסקנות, לכן נראה מופע יותר אימפולסיבי ואגרסיבי מידיים קטנות.
ידיים גדולות איטיות יותר, הקצב הינו איטי יותר בתהליך החשיבה והעיבוד, לכן הביצוע איטי אך שקול, יסודי ומעמיק. למדידת גודלה של היד קריטריון מוגדר, לכל אדם קריטריון ייחודי לו.

מה משמעות  של כתמים ונק' חן ביד?

משמעותם של סימנים שונים נבחנת בצורה מעמיקה ביחס לכל הפרמטרים ביד. לעולם אין להתייחס לפרמטר אחד בצורה שאיננה תלויה במרכיבים נוספים ביד. נקודות חן מתארות ״ אזורים״ סטגנטיביים שיש להתעכב ולברר מדוע נוצרה בהם חסימה.
לדוגמה נקודת חן באיזור של קו הרגש תשקף מערכת יחסים מצלקת שהשפעותיה עדיין ניכרות ואולי מעכבות.
נקודות חן מתחת לציפורניים הן נתון שאסור להתעלם ממנו ויש לגשת לרופא עור.

מהי הסיבה לשינויים בכפות הידיים?

כפות הידיים נוצרות ברחם בשבועות 4-24.
קיימים מאות תבחינים קבועים ודטרמיניסטיים אשר יילוו אותנו לכל מסע החיים ללא שינוי וישקפו את המהות ואת המתווה האישיותי. לצד הנתונים הקבועים ישנם נתונים משתנים הצומחים איתנו והיד כממברנת התא מגיבה לדינמיקה ולשינויים הסביבתיים.
היד חיה, נושמת, אוגרת ונוצרת את השינויים אשר ייראו בעיקר בקווים ובתבחינים המשתנים כאמור, לצד הפרמטרים הקבועים שהינם דטרמניסטים ומציגים מודל אישיותי. הפרמטרים המשתנים מתארים את השפעת דינמיקת החיים.
ניתן להתייחס ליד כאל יומן החיים – הביוגרפיה שלנו המכילה את סיפור הרקע, בית הילדות, השפעות העבר ואת הסיבות לתהליך הגיבוש האישיותי הנתונים לצד חוויות ואירועים.

מהי תרומת הכירולוגיה לנושא מע' יחסים וזוגיות ומהו אבחון זוגי?

לכירולוגיה תרומה להבנה וביאור שטחי החיים השונים מהבנת כישורים לנתיב תעסוקתי ועד התבניות הרגשיות שמסייעות בידי ללמוד אודות מושא האהבה, מהות הבחירה הזוגית ויכולות במערכות יחסים.
בזוגיות ובאבחון רבדים רגשיים בהם נבחן "האני" ביחס לסביבה. מתוך 620 תבחינים אתמקד להבהרת נושא הזוגיות ומערכות יחסים ב-3 תבחינים מרכזיים. במהלך אבחון מוצלבים נתונים אלו יחד עם נוספים ומכאן ניתן לאבחן ולייעץ למאובחן אודות צורת התקשורת, התשדורת המילולית והא-מילולית, יחסי הגומלין, מיניות וצעדיו מול אחרים.
1. הקשר בין יד ימין ליד שמאל
כאשר יד דומיננטית תשקף את האופן שבו אני רואה ״ ומשליך״ על הסביבה  והיד המשנית את ההזדהות האישית, את האופן שבו אני חווה עצמי במערכת זוגית הקשר בין כפות הידיים יאפשר לי לראות תמונה מדויקת באשר לשיקוף מערכות היחסים הזוגיות של המאובחן.
למשל, ידיים שונות מאוד תתארנה קונפליקטים מורכבים בין העולם הפנימי שאנו חשים ויודעים לבין העולם החיצוני, המצג והפרסונה שאנו מציגים.
שונות שמקורה בתפיסת "פרוד" ההורים כשתי ישויות נפרדות/ שונות מאוד מכאן שגם בשיקוף מערכת היחסים "נשליך" ונראה בבן הזוג תכונות והתנהלות זרה שאיננו מסוגלים לראות שקיימת למעשה אצלנו והדבר ייצור קשיים וקיטוב בתפיסת "האני" והשלכה/ האשמה שתקשה על יצירת מערכות יחסים או על מערכת יחסים שמלווה בהן הדרמה.
המציאות שאנו חווים היא תולדה של "מציאות פנימית" סובייקטיבית, ככל שנחוש שלמים ומודעים להתנהלותנו ולמרכז הכובד האישיותי לא נחפש "השלמות" ואישורים מבחוץ.
בן/בת הזוג אינם מושא להשלמה/לתיקון את שחסר בנו.
באבחון זוגי אאבחן איך כל אחד מבני הזוג רואה בדרכו ההולוגרמית, הסובייקטיבית את בן הזוג ומה משליך עליו.
באבחון אישי היד הדומיננטית תייצג את בן/בת הזוג ומכאן אסיק את המסקנה לגבי יחסו אליו/אליה ואת מערכות היחסים המתקיימות בתוכו ומחוצה לו.
2. קו הקשר (קווים אופקיים מתחת לזרת)
משקף את היכולת שלנו למחויבות לנהל קשר יציב.
3. קו הלב/הרגש (הקו העליון בכף היד, מתחת לאצבעות)
מתאר תבנית רגשית, את היכולת לאהוב ולהיות נאהב. מודל רגשי לפיו אנחנו פועלים והוא משוחזר עפ"י המודל שהפנמנו מול הדמויות ההוריות, ביד הדומיננטית מול האב וביד המשנית מול האם.
הכישרון לקשר – לנהל קשר, שייך ליכולות, תכונות ומכלול רבדים רגשיים השייכים לנוף הילדות ולמערכות המוקדמות. קו הלב/הרגש נבחן לפי טיבו, אורכו, צבעו, צורתו (מעגלית/ישרה) והמיקום ביד.
קיימות וואריאציות שונות ורבות והן תתארנה את "השאיפה" לצד ההתנהלות הסמויה בקשרים.
ביד המשנית איך הדבר יתבטא מול בני הזוג והאנשים הקרובים אלינו אינטימית וביד הדומיננטית את ההתנהלות הרגשית ומערכת היחסים מתוך קשרים פורמליים כגון קשרי עבודה.
מכאן שאין זה מדויק לתאר חוסר התאמה זוגית בטרם יהיה מודע האדם להתאמה ולהלימת החלקים השונים בתוכו.

מהם ההבדלים הבולטים בין גברים לנשים?

לנושא מורכב זה אצטרך להסביר בכמה משפטים 2 מושגי בסיס, האחד איכות קווית והשני איכות מעגלית. כשם שמוחו של בן אנוש מורכב מ-2 המיספרות ימין ושמאל כך גם הידיים נוצרות מאיכויות מנוגדות, מאבא המייצג איכות קווית ומאימא המייצגת איכות מעגלית.
לאיכות הקווית (אבא) נייחס תכונות של אקטיביות, יוזמה, מהירות, הגיון קר, איטיות, פעילות תזרימית בשלבים. לאיכות המעגלית (אמא) נייחס תכונות של הכלה, טוטאליות, אמוציונאליות, פעילות במקביל, חוויות מלאות, קושי בספרציה.
לכל אדם יהיה ייצוג של שתי האיכויות בידיים. בידיי גבר אמורה להיות מיוצגת איכות קווית בידו הדומיננטית. ולאישה איכות מעגלית בידה הדומיננטית. נשים שיכילו איכות קווית בצורה מופרזת על פני איכות המעגל יתקשו יותר בקיום קשרים בין אישיים, בהכלת הנשיות והרוך שלהן. גברים שיכילו איכות מעגלית באופן מופרז מהאיכות הקווית יתקשו בתכונות הבסיס ביכולת להתמיד בחלקים יוזמים ומובילים (למשל בקריירה ולעיתים ביחסים אינטימיים).
בתהליך גיבוש ובניית האישיות ויצירת ספרציה מההורים נוצרת האיכות השלישית. איכות זו קרויה – איכות האמצע. במוח ניתן לקשר אותה לגשר שבין ההמיספרות והיא מתבטאת לאורכו של הגוף בעמוד השדרה עד לאברי המין. היא זאת התורמת ליצירת מעין "עמוד שידרה", חוסן ויכולת הכרעה. במצב בו איכות אחת מופרזת או "משתלטת" היא "תפריע" ליצור את איכות האמצע ולהתנגדות מלאכותית פנימית. נשים בעלות איכות קווית בולטת מאוד ייטו למלא משרות נוקשות, בכירות תוך התנגדות לצד המעגלי הנשי-חיבור למיניותן, לגופן ו"לקימורים" באופיין. ומכאן שאיכות האמצע תיפגע. אחד הביטויים לקושי ביצירת איכות האמצע הוא בעיה במיניות ולעיתים גם בפריון, בזוגיות ובבחירת בני זוג תלותיים פאסיביים במיוחד.

מהם מאפיינים לאיכות קווית ומעגלית ביד?

איכות קווית ביד תתבטא במספר תבחינים – ידיים גדולות, אצבעות ארוכות, אצבעות מסוקסות, יד מלבנית, גבעה בולטת מתחת לזרת, מפרקי גב יד בולטים, יד כחושה.
איכות מעגלית תשתקף במאפיינים הבאים- ידיים קטנות, אצבעות קצרות, יד ריבועית, כמות קווים מועטה, גומות בגב היד, גבעת לבנה תפוחה, יד בשרנית, אצבעות חלקות.

מה משמעות תיארוך האירועים ביד?

מספר תבחינים בהם קווים מסוימים מסייעים לתארך בשיטה מיוחדת ולהבין במדויק את ציר חייו של האדם, משלב ההיריון והעוברות ועד שלב הפרישה. התיארוך נועד כדי לכוון ולייעץ, לא כדי ליצור "הפחדה" ותלות של המאובחן במאבחן ("בוא נחכה ל 2016 ונמלא לוטו"). הבנה והתחקות אחר הציר הכרונולוגי מיועדת בעיקר לביאור השפעות אירועי העבר על האדם ולא לצורך הגדת עתידות. הבנת הקשר שבין אירועי עבר מבוססי גיל מדויק מעמיקה, בעלת תיקוף ודיוק ומחברת את האדם לעיבוד התהליך ו״זרימה״ במשעול החיים ללא צורך במשא אירועי העבר .

איך תתבטאנה הפרעות אכילה ומה הקשר בינן לקו חיים רחב?

קו החיים מתאר את הגבולות בין "האני" לסביבה.
קשת קו חיים רחבה פתולוגית מייצגת פגיעה בגבולות האדם, חוסר הבנה בסיסי והעדר הפרדה ברורה ומאוזנת בין האדם לסביבתו. האדם נטמע ומעורב בסביבה ברמה שעשויה ליצור ערעור בשיפוט, נטייה לרצות לחיות את הסביבה ולנסות לעמוד בסטנדרטים וציפיות שעשויים אף לגרום לו לשקר ואף מעבר לכך.
בנוסף על פי אסכולה מסוימת בכירולוגיה הקו מייצג את מערכת העיכול מהפה ועד פי הטבעת. המזון שנכנס מבחוץ חודר פנימה (קו החיים מתאר את החציצה בין החוץ לפנים) אל תוך גוף האדם. קשת קו חיים רחבה (ישנו מדד אמפירי בהורדת קו אנך מן האמה, חציית קו החיים מדד זה תצביע על קשת רחבה! ) תלמד על הפרעה בגבולותיו של האדם מול מזון ובהיבטים נוספים בתאחיזה כירולוג מנוסה יוכל לאושש אם מדובר בהפרעת גוף B.D.D. או בהפרעת אכילה או בהפרעת התמכרות או בפתולוגיה גבולות אחרת.

האם ניתן לזהות אלרגיות?

בחלקה התחתון – האולנרי של כף היד מצוי קו המכונה קו הרעל. קו זה שייך לזליגת החיוניות מתוך הגוף לעיסוק אובססיבי ולקושי בהפרדה בין עיקר לטפל. במובן הפיסיולוגי הדבר יתאר מתח, עקה וסטרס המותירים את מערכת החיסונית ערה ותגובתית בנטייה לתגובות אלרגיות. הימצאותם של קו/קווים כאלו יתארו עוררות חיסונית, רגישות יתר שיכולה בתימוכין נוסף לתאר אלרגיות (עור, עיכול, נשימה) או קיומם של מחלות אוטואימוניות.

האם ניתן לזהות דיכאון ומהם סממניו ביד?

ישנם סוגים ושלבים שונים של דיכאון אך ישנם כמה פרמטרים ברורים מאוד לאבחון דיכאון ביד. אחד הפרמטרים הינו סממן הקרוי טבעת שבתאי, מעין קו קשתי מתחת לאמה שיוצר תחושת עקה, מחנק, חוסר שביעות רצון ובצרוף פרמטרים נוספים כגון-צבע אפרפר-זית, קו חיים חלש, גבעת לבנה גרומה ועוד. כל אלה יצביעו על סוג מסוים של דיכאון. אבחון הפרמטרים בשיקול ובזהירות יסייע באבחון אטיולוגי- האם הסיבה אורגנית, משבר קשה, משפחתי מולד, ומהו שלב וסוג הדיכאון. ניתן לזהות על-פי מיקום הסימן באיזו יד למי שייך הדיכאון, האם נרכש (אבא או אמא) או שייך לנו.

על מה יעיד חיוורון ביד?

לחיוורון היד סיבות שונות שיש לקחת בחשבון את נתוני שאר הגוף ומוצאו האתני של האדם. יש להבחין בין חיוורון היד לבין חיוורון הקווים, ההבדל מהותי ביותר. באם ישנו חיוורון בולט למשל של קו החיים הסיבה נעוצה בקונסטיטוציה בעייתית של הגוף, בחיוניות ירודה, באנמיה או במחלה כרונית של מערכת העיכול. בדרך כלל יד אמורה להיות בצבע בעל גוון "חי" ורדרד. יד חיוורת מתארת החלשה, נטייה לאנמיה, מוטיבציה ירודה, לאות ועוד. בלוויית חוסר הבעה ביד, סטגנציה – לחיוורון משמעויות נוספות מעבר לפן הפיסיולוגי.
ישנו מנח טיפוסי להצגת ידיים שכאשר המאובחן מציג כך את ידיו ברור שהוא מצוי בדיכאון.
איך ניתן לזהות התנהלות מעגלית מתוך "לופ"/ "פטרן" בידיים?
"לופ" הינו התמכרות לעבר, לנוסטלגיה. להתנהלות חוזרת שוב ושוב.
פעמים אנחנו ממשיכים שוב ושוב לראות מבעד לאותה עדשה את העולם למרות שניתן אחרת.
אי אפשר לתקן את מה שהיה אבל חשוב להתרחב ולראות שאפשר גם אחרת. לתחם ולהמשיך הלאה למה שנרצה שיהיה מתוך בחירה מודעת אחרת, מצמיחה ,לא מאשימה ולא תקועה בעצבנות ובשקיעתנו ברחמים עצמיים. אם נמשיך לעשות את מה שעשינו תמיד שלא נתפלא שנמשיך לקבל את אותן התוצאות שתמיד קיבלנו. כדי להפטר מדפוסים ישנים ולא מועילים יש תחילה לזהות את תפיסת המציאות השגויה, את הדפוס החשיבתי וההתנהגותי ולסגל כלי פעולה חדשים.
את ה"לופ" נוכל לזהות לפי ה) Pattern- תבנית בידיים) – ריבוי קווים קיצוני, שחיקת קמיצה, מורה בצורת קשת, קו רעל ועוד.

האם הקווים בכפות הידיים נוצרים מתנועתיות או מעבודת כפיים?

קווים נוצרים בעוברות באותו זמן מקביל להיווצרות תאי המוח בשלבים מוקדמים של ההיריון.
קו ראשון מופיע כבר בשבוע 8-9עוד בטרם ישנה תנועתיות שעשויה הייתה ליצור קמט או קו.
בתום הטרימסטר הראשון מופיעים 3 הקווים העיקריים ביד העובר.
העובר מניע את ידיו כבר משבוע 10-12.

על מה מעידים קווים חקוקים וברורים ביד?

חוזקם של הקווים יבטא את עוצמת החיוניות, את החוסן והקונסטיטוציה של הגוף וע"פ הרפואה הסינית ביטויו של הצ׳י. ישנם קווים שמשותפים לכולם, כמותם קשורה לאופי החשיבה ומכאן ההשפעה על ההתנהגות.
קו ראש – תבנית חשיבתית, תקשורת, ביטוי וכושר ריכוז ולמידה.
קו חיים – גבול בין מה שבתוכו לבין מה שהוא מחצין החוצה, הקשר בין פנימיות האדם לסביבה החיצונית ואת סיפור חייו.
קו הרגש – התנהלות רגשית , תבנית רגשית הדרך בה אנו מתאהבים לצד מושא אהבתינו.
ביד כ- 14 קווים עיקריים מה שמכונה קווקוויםאו קווי משנה.
מיעוט קווים בידיים –  מיקוד ופשטות. לעיתים יתאר את היכולת לחיות מתוך "זה מה יש", תהליך מדיטטבי של חיי רגע, לעיתים אטימות (תלוי בעובי מרקם וצבעו של הקו).
ריבוי קווים- המון הגדרות, המון ניתוח, חוסר יכולת לזרום ולשחרר, חוסר הפרדה בין עיקר לטפל ובמקרים מסוימים חוסר שקט, תגובתיות יתר ונוירוזה.
החשיבה תיטה להיות אובססיבית .
לאדם שבידו יד מרושתת קווים נדמה שאין רגע דל ואין דבר שאינו מבחין בו.
כמובן שבאבחון אשים לב להבדל בין צבע היד לצבע הקווים, כמות הקווים לצד בחינת פרמטרים של אורך, עומק ומידת חריצותם וטיבם.
כמות הקווים, טיבם וצבעם משתנה במשך כל חיינו אינדיקציות אלו משמשים אוצר פלאי לכירולוג להבחין לעיתוי הופעת הקווים, למיקומם ולשינויים בהם.

על מה מעיד קו הגורל/ קו מייצב?

קו הגורל או הקו מייצב הינו קו עוצמתי וחשוב המצוי אצל חלק מאתנו.
קו גורל אמור להיות חזק, רציף ומגיע עד לבסיס האצבעות.
קו זה יכול להיות מולד ויכול להשתנות ולהתפתח בכל גיל!
הוא אינו מעיד על כיוון מיסטי אלא על הדרך בה אדם חי, הקו מתאר את צורת הסתגלותינו – מוביל או מובל.
העדרו של קו הגורל תתאר העדר עיקרון מנחה כיצד להתמודד, האדם יונחה מעקרונות הישרדותיים – אני מתפרנס אך לא מממש את כישרונותיי!
ישנם טיפוסי קו שונים, הנתונים שאני בודקת הם אזור המוצא של הקו (משורש היד, מהצד וכו'), עוצמתו של הקו (חזק, לא שבור ולא מקוטע( ולאן מגיע הקו (לאיזו אצבע).
לגישתי את הגורל אנחנו יוצרים ולכן קו מייצב יציג רק את האג׳נדה והמתווה לחיפוש אחר תכלית ומשמעות, סוג של גרף שמוביל אותנו.

על פי ניתוח הקו אלמד על המניע – התכלית, האם הכיוון הינו אלטרואיסטי או ממוקד בצרכים אישיים? מה מניע יותר צרכים חומריים או חיפוש אחר משמעות נעלה יותר? וכו'.
העדרו מתאר חוסר תכנון, החלטות שאינן מתבססות על ניסיון העבר וגם אין ממש ציפיות ביחס לעתיד.
קו ברור עד לבסיס האצבעות מעיד על אדם אקטיבי וחיוני היודע לפלס את דרכו בחייו.
(כמובן שבכירולוגיה תמיד אתבסס על נתונים נוספים).

מהם התבחינים לבחינת המשמעות של לחיצת היד?

לחיצת יד משמעותה הכרות, חותם ראשוני, אמירת שלום ומעין ״כריתת ברית״ כמן אישור והסכמה.
לחיצת היד תשקף לנו כיצד האדם מציג עצמו ומה הוא בעצם "מוכר" לנו.
לחיצת יד משתנה בהתאם לנסיבות וגם "לאיך" שאנחנו חווים את עצמינו (בטוחים או לא , עוצמתיים או חלשים).
התבחינים לבחינת משמעות לחיצת היד הם-
אופן ההגשה של כפות הידיים-מהוססת, לא מגיש כלל, ישירה ונחושה.
צורת הלחיצה – חזקה ויציבה, חזקה ומכאיבה, רכה וחלקית .
תחושה מהלחיצה- מגע, טמפרטורה, לחות, חספוס, אגודל למעלה, לופתת, חלקלקה כמו דג צלופחי.

• כאשר אדם מגיש מיד את ידו לעברינו הוא אומר בעצם- הנני כאן, נוכחות לצד הפגנת בטחון.
• כאשר אדם מהסס או לא מגיש כלל, מדובר באדם חשדן ואף קמצן ופינקסן. במן אמירה "עד שלא אקבל משהו לא אתן דבר".
• כאשר הלחיצה רופסת, חלקית ואנו חשים רק את אצבעותיו של האדם ולא את כל הכף מדובר באדם שמסתיר חלקים מאישיותו, לא אמין, לא גלוי מציג רק את הפרסונה ומסתיר את חלקיו האחרים.

כאשר הלחיצה איננה מוחשת כבעלת עוצמה, כאילו מעין משהו סתמי נטול מחויבות – האדם לא באמת יהיה מחויב לפגישה ולא יישא באחריות.
לחיצת היד משתנה ולעיתים בתום פגישה כשאני חשה בלחיצת יד רופסת, נטולת זקיפות ונוכחות אני מעירה לאדם שלפניי שיתקן את לחיצתו.
לפני פגישות חשובות כדאי להתאמן על האופן בו אנחנו מגישים את היד וכיצד ראוי ללחוץ יד באופן שישאיר רושם, נוכחות ,ותחושה שניתן לסמוך עליכם.

על מה מעידות האצבעות?

החלק הכפי בידיים משול למשטח העבודה, לסגנון ההתנהלות ולמאפייני האדם כטיפוס ביחסו לשטחי החיים.
האצבעות הן החלק היוצר את החוליה המקשרת ביננו לבין המציאות – הן המחושים שלנו, הן יוצרות את התיווך למציאות, את התקשורת והתרגום המועבר לאחסנה בכף.
האצבעות הן החלק הגמיש, אחוזות במציאות, מסתגלות ומשקפות את תבניות הגישה שלנו לחיים.
כל אצבע משקפת חלק אחר במבנה האישיות – מודע, קדם מודע ולא מודע לצד ביטויה של מערכת פיסיולוגית בגופינו.
אני בוחנת את האצבעות על-פי  נתוני מיקום הבסיס (המקום ממנו צומחת האצבע), גובהן, מבנה / עובי / הטיה וכיוון-הטיית האצבעות, סיומת האצבעות בפרק העליון והמקום בו שוכנת הציפורן.
ככל שהאצבעות ארוכות מאוד הרעיונות רבים, מתפזרים, יש ים עצום של השראה אבל הביצוע מתמהמה ומתסכל את בעליו.
אחפש מי גבוהה יותר הקמיצה או המורה? זה  יכריע מי שולט  – ההיגיון (המורה) או הרגש (הקמיצה).
אדם בעל אצבעות ארוכות מאוד יהיה יצירתי, חוקר, סקרן ועפ"י עוביין/ צורתן אדע אם גם אמנותי.
מה לגבי הסיומת? יש אצבעות שהסיומת שלהן ריבועית ישרה ויש שהסיומת קונית מחודדת.
ככל שסיומת האצבעות ישרה ומקנה להן מראה ריבועי האדם יהיה טיפוס תכליתי, פרגמטי, הביצועיסט- טיפוס מנהל, יכולת הכללה. יזמים ומנהלים עסקים עצמאיים.
סיומת קונית תתאר דקדקנות גדולה, חיטוט בפרטים, ביקורתיות. אנשי הפרטים. יותר שכירים ופחות מעזים. יותר חקר מאשר ביצוע ותכלס. על פי נתונים נוספים אדע האם ביקורתם מועילה או מסרסת אותם ואת הסביבה והאם ״מרוב עצים לא ייראו את היער.״

מהו קו ראש שחוצה את היד לרוחבה?

קו ראש ישר וחוצה לרוחבה של היד (קו סידני) עשוי להצביע על עיכוב התפתחותי וסכנת תיוגם של ילדים.
הקווים מייצגים את התהליכים הקוגניטיביים לצד תהליכים תת הכרתיים פנימיים של הילד, קו הראש מייצג את האופן שהוא קולט מידע, מטמיע, מעבדו וכיצד מקבל מידע זה משמעות שכלית. במובן זה קו הראש ייצג את כוחו הרציונלי, כושר הריכוז ויכולות קוגניטיביות לצד סגנונות חשיבה.
קו שכזה מכונה לפי גישה מסוימת קו סידני. בשנת 1968 בכנס רפואי בסידני הציגו שני חוקרים רופאים מתחום הגנטיקה גילוי חשוב ומהפכני אודות המצאות קו ראש שכזה והשלכותיו. קו ראש שכזה עשוי ליצור עיכוב התפתחותי-קוגניטיבי-תפקודי ואולי אף במוטוריקה העדינה ועוד. אך העיכוב לאחר השגת הפער בגילאי העשרה יחלוף.
החשש הגדול הינו מהכנסתם ותיוגם של בעלי קו סידני למערכת חינוך מיוחד בטרם השלימו את הפער  ומפגיעה קשה בדימוי העצמי, תחושת נחיתות ובעיות חברתיות היוצרות צלקות למשך כל החיים.
זכרו – כפות הידיים משתנות, מתבלות, נשחקות, מזדככות אך הן לעולם לא ״ שוכחות״, משמע שהתפתחות נפשית ומסוגלות למשך כל חיינו נטועות עמוק בהתייחסות ובאמונה שאנו נוטעים בילדים/תלמידים.
למרות השגת הפערים הלימודיים לעיתים נותרת צלקת קלואידית נפשית ורגשית שתדמם ותפריש לכל החיים.