הפגישות מנוהלות כתהליך אינטנסיבי הולך ומעמיק מפגישה לפגישה. מהלכן מכוון ליצור הקשרים ומודעות בין ניתוח מקרים פרטניים ומצבים קונקרטיים, אשר זיהוי ושיקופם יאפשר להתחקות וללמוד דפוסי חשיבה והתנהלות הנובעים מהתבניות שעליהן התקבעת.

כל פגישה ״תקלף״ את הסיבות, לכאורה, שהובילו לחוסר הצלחה (חוסר כסף, תזרים שלילי, העדר לקוחות, משברי זוגיות חוזרים) ותעסוק בשכבות עמוקות יותר עד לקילוף וחשיפת שכבת ״הליבה״ – התודעה שלך- מערך האמונות, גישות והתפיסות עליו תוכנתת, מתוך מטרה לפרמט מחדש ולתכנת לתפיסה תודעתית רחבה יותר.

– הרחבת זווית הראייה במצבים וסיטואציות ״מהשטח״ (ייתכן שחלק מהפגישות יתקיים בשטח) , מתוך כוונה לפתח את תפיסת יחסי אובייקט-סובייקט לזיהוי חלקך/ בחירתך והקשר לאחריות אישית תוך התמודדות ישירה.

– לימוד ואימוץ דרכי פעולה אפקטיביות לרבות פונקציות ניהוליות חדשות.

– הרחבה ושיפור יחסיך עם הסביבה – הפוליטיקה של מערכות היחסים השונות, שיווק ומיתוג אישי (ארגון, סמכות, לקוחות, מערכות אישיות).

– מיומנויות לתקשורת מקרבת וביטוי צרכים בדרך אפקטיבית ויעילה.

– כניסה לתהליך של העצמה וצמיחה- מיקוד בסך האפשרויות, גילוי עוצמות אישיות, כישורים, כלים שיש לרשותך ואיך משתמשים בהם כ"ארגז כלים" לבחירות והחלטות שנושאות פרי.

– בתום כל פגישה יוצגו משימות והכוונה לתרחישים ומצבים להתמודדות בלוויית בקבוק פרחי באך תואם למצב.