קורלציה ומתאם בין מבנה אישיות בעל העסק לנהול העסק
מפגש חד, קצר, ממוקד ויעיל המבוסס על תהליך דיאגנוסטי פרו מדעי, מעמיק ואובייקטיבי העוסק בהרכבת ומיפוי הפרופיל האישיותי דרך 620 נתוני ידיים מדידים ואמפיריים (פיסיולוגיים – מורפולוגיים, סומטיים ודרמטולוגיים), מולדים לצד נרכשים. מאות נתונים אלו יוצרים למעשה את הפאזל האישיותי שלך.
כפות הידיים הן חלון פנורמי לנפש האדם ולאישיותו ומכאן מספקות עבורי גישה ומסקנות ברורות ומנווטות לאופן שבו אתה מנהל את העסק שלך.
מה נדרש- פגישה אחת, שעתיים, הצגת זוג ידיים.
תוצרי האבחון- קבלת ניתוח עסקי, קורלציה בין מבנה אישיות מול מצב העסק, אפיון, מהלכי פעולה וכלים.