הכירולוגיה הינה כלי מדויק לאבחון ומיפוי השלד האישיותי ובין יישומיה העיקריים – אבחון לצורך השמה תעסוקתית.
למאובחן – ניתוב בחירת מסלול, ציר "גאנט", קריירה והגשמה.
לחברות – התאמת נתונים אישיותיים לצרכי הארגון ונגזרות התפקיד.

 

השמה תעסוקתית לחברות וארגונים כירולוגיהכירולוגיה וכרומנטיקה הינן שיטות אבחון דיאגנוסטיות פרו מדעיות  שנחקרו בכלים מדעיים שמרניים ונמצאו תקפות ומהימנות אמפירית. גישות אלו מבוססות על ניתוח שורת מאות תבחינים בכפות הידיים.

זיהוי סימנים מורכבים בכפות הידיים, הבנה של צירופים ייחודיים, הצלבת אינפורמציה המתקבלת משתי כפות הידיים, משמשת כלי אבחוני יעיל ואובייקטיבי להכרת המבנה הנפשי, תכונות אופי ואישיות, פוטנציאל גנטי, יכולות נרכשות, והאטיולוגיה למצבו הנוכחי של האדם.

ניתוח דקדקני של הפרמטרים יתחקה אחר מוטיבים רבים במתווה האישיותי לרבות מבנה החשיבה של הפרט (יצירתי, אינטואיטיבי, לוגי, אסוציאטיבי, מקובע ועוד).

יכולות בתחום יחסי האנוש, פוטנציאל מנהיגות וניהול, יחס בין עצמאות לתלות, מהימנות אמינות ויכולת התמדה.
שיטה זו הנה יעילה באיתור יעיל של פרמטרים מודעים הכרתיים מוחצנים לצד תת הכרתיים וסמויים.
כידוע במקרים רבים, האגו, החלק המודע של "האני" מתעצב עם השנים ומושפע מחוויות אישיות – הצלחה לצד כישלון וסובלימציה סובייקטיבית, על פי שיקוף הסביבה וצרכי הפרט. האדם שולט בו כמעט באורח מלא, ועל כן, משפיע על סביבתו.
החלק הלא-מודע והסמוי, פחות נתון להשפעה סביבתית, ולכן אינו חשוף לשינוי או הטיה מכוונת של המאובחן בעת תהליך האבחון.

במהלך ראיון עבודה או מבדק אחר יציג המאובחן בעיקר את הפרסונה- את המצג האישיותי שברצונו להציג ולהרשים.

הכירולוגיה עוסקת במה שנמצא מתחת ל"גלי הרדאר", לאיכויות הנסתרות של האדם.

תהליך המבדק הכירולוגי לצורך השמה תעסוקתית מתבצע באופן דו סטרי-

• צרכי  הארגון – בחינת והתאמת המועמד למבנה הארגוני ולמשרה הספציפית.
• התייחסות עבור המועמד למשרה – האם נכון מבחינת נתיב הקריירה ,מבנה הרזומה, התפקיד הנוכחי והעיתוי הנוכחי לאייש את המשרה הנוכחית.

למשל, לעיתים נדרשת "ירידה" לצורך עלייה או לאחר תקופה ארוכה בה המועמד אייש משרה רוחבית אך לא קודם, האם נכון לו לקבל משרה רוחבית/נחותה האם הדבר יבלום את קידומו למשרה בכירה יותר האם לפרוש?/ להסב?

תהליך ההשמה הינו דו סטרי ומשקלל את התועלות לארגון ולמועמד בבחינת" win win".

דהיינו, מחויבות להתאמה ואפקטיביות גם לארגון מהמועמד ובנוסף גם לתועלתו של המועמד המאייש משרה זו.