הטבעת ידיים וסריקת טביעות אצבע ממוחשבת
הצלבת הנתונים, הצגת מודל אישיותי, הצגת "המציאות הפנימית" – התסריט לפיו בנינו את מחזה חיינו
"פירות" תוצרי האבחון הינם פרקטיים ומציגים מהלך פעולה, תיעדוף המשימות ו"ארסנל" כלים יישומי ופרקטי בציר הזמן

 

יד ימין מול יד שמאל – ה"אני" מול הסביבה

באיזה סרט אנחנו חיים?

למעשה אנחנו חיים רק חלק קטן מהחיים שבתוכנו, מה קורה לשאר?

תחושת התמדה, מיצוי, חוסר מימוש, העדר משמעות הן תחושות שחוזרות על עצמן אצל המוני בני אדם.

מה מקור תחושות אלו? מה אנחנו מפספסים?

ואולי בעצם חולפים להם החיים ולא "נגענו", עשינו או מימשנו את מה שלשמו נולדנו?

השוואת יד ימין מול יד שמאל מייצגת את "האני" מול העולם –

יד משנית מציגה את העצמי – העולם הפנימי.

יד דומיננטית מציגה את "העולם" בחוץ – הסביבה.

השוואה זו מאפשרת לי להכיר את מערכות היחסים שלכם – הזוגיות, החברתיות, את תפיסתכם מול אחרים ובעיקר את מערכת היחסים בינכם לבין עצמכם. כמה "היכרות" ומודעות או כמה שוני, קיטוב, דיסוננס וקונפליקטים מצויים בתוככם.

הדינמיקה העולה בין הידיים משקפת  שתי המציאויות של המאובחן:

1. מציאות שנטמעה באופן סובייקטיבי אצל המאובחן ומקורה ב-7 שנות הילדות הראשונות (חוויות מוקדמות, תחושות לגבי המיקום שלנו במשפחה, אהבה והשתייכות, ערך עצמי, מובחנות, יחס ההורים ופענוח שלנו לגבי מערכות יחסים).

מציאות זו כמוה כתסריט עלילה שרקמנו במוחנו בשלב מוקדם כל כך, תסריט זה יוצר את האופן שדרכו אנחנו רואים את החיים, את המציאות – למשל, אם ינקנו ציניות וביקורת נראה בכל מחווה ואהבה מקור לחשדנות וניצול.

תסריט זה על אף היותו סובייקטיבי גוזר את בחירותינו, מצמצם את האפשרויות בכך שהוא מנציח ומקבע בחירות זוגיות, כלכליות ומקצועיות לפי הליהוק בתסריט.

לפי התסריט נבחר אם ללהק עצמנו לגיבור מוביל או קורבן. באבחון אציג את המודל הקיים לצד האפשרות כיצד ניתן להחליף תפקיד מבודד למחוברת, ממאשים ללוקח אחריות, מנטוש לאהוב.

2. מציאות שנייה- סך כל מערך האפשרויות העומד בפני האדם – נתונים, כישורים ויכולות אובייקטיביים איתם נולד ורכש אך לא בהכרח מודע להם או עשה בהם שימוש (למשל אדם שנולד עם יכולת כתיבה או שמיעה מוסיקלית וגדל בתחושת הישרדות קשה על אף שבגר וחייו מאפשרים, לא ידע על קיומו של כישרון שכזה).

לאחר הצגת שתי המציאויות אני מציגה את הסיבות והגילאים להיווצרות העבר, את המהלכים לשחזורו ולהשלכותיו בהווה בהיבט מקצועי, זוגי, מיני, חברתי, פיסיולוגי ומכאן לכלים וליישומם בעתיד.

הצגת מכלול ומנעד האפשרויות (במציאות האפשרית) -מתוך  הבחירה הרחבה האפשרית מקדמת  יותר הצלחה.