פאלם- מנטורינג הינו תהליך אישי, ממוקד תוצאות ויישומי החונך אותך אל התפתחות ויציאה מהלופ. תשתית התהליך מתבצעת על בסיס ניתוח ממצאי האבחון הכירולוגי, בקורלציה מובהקת לנתוני האישיות שלך (קוגניטיבי, נפשי, רגשי, פיסיולוגי).
זיהוי מפתחות האישיות ומערכת ההפעלה האישית שלך תגדיר תוכנית פעולה נרחבת ומעמיקה להתפתחות אישית ורוחנית ב-3 מוקדים:
מקצועי- מימוש וניתוב ייעוד אישי
אישי ורגשי – מערכות יחסים
פיסיולוגי- תפקוד, בריאות, תזונה והקשר לגוף.
התהליך נמשך מקסימום 6 חודשים, במסגרת מוגדרת של 6 פגישות בנות שעה כל אחת.

תשתית והכשרת ״השטח״-
טרום הפאלם מנטורינג תתקיים פגישת אבחון כירולוגי שתוצריה ימקדו מבנה וסיבות אישיותיות (תורשה- סביבה) – את הקשר בין מצבך כיום-בהווה לחוויות העבר.
מיפוי הסיבות יאפשר את זיהוי כפתורי ההפעלה הייחודיים שלך, המהווים את
מפתחות האישיות (יכולות, תכונות, צרכים ,דחפים ,דרכים וסגנון חשיבתי-התנהגותי).
אלו מאפשרים את הגדרת הייעוד שלך -נתיב ההתפתחות הייחודי שלך כאדם, כחבר ,כבן זוג וכאיש עסקים.