התפתחות המוח והיד מחומר ציטולוגי זהה תוך סימטריה אמבריולוגית התפתחותית נדירה מעניקה להן משמעות נכבדה. היד מייצגת את חלקו הגלוי של המוח ומציגה מפה מודיעינית אודות המבנה האישיותי הכרתי, קוגניטיבי, פסיכולוגי ופיסיולוגי.
הכירולוגיה משמשת כלי לאבחון אישיותי, לאיתור מומים טרטוגניים, לחקר גנטיקה רפואית וכמו כן לצורך מיפוי וזיהוי ביומטרי. שיטת אבחון זו נמצאה תקפה ומהימנה מדעית באמצעים אמפיריים העומדים בדרישות השמרניות של העולם המדעי. השם הציבורי שנוצר הקושר את הכירולוגיה ל״קריאה ביד״ מקטין מעוצמתה ומקורו בחוסר ידע ובורות.

אין צורך בעבודת הכנה ומידע מוקדם-
היות ומסקנות האבחון מוסקות בהיסק ישיר מנתוניך, במהלך הפגישה יוצגו אופני התפקוד, ההתנהלות והיישום
בהיבט תכנון (הנעה, ניהול עובדים, לקוחות, שיווק, יחס וגבולות) ובהיבט כלכלי (אין צורך בדוחות, מספרים ודיאגרמות), אלו יוצגו בתאימות מובהקת למבנה האישיות, דפוסים וגישות.